BELEID GEBRUIKEN BIJ QUEENMOBILE ✅ QUEEN MOBILE
Zoeken
Generieke filters
0
Winkelwagen is leeg

GEBRUIK BELEID BIJ QUEENMOBILE

GEBRUIK BELEID


1. Accepteer de gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van diensten en informatie van QueenMobile.

Door een QueenMobile-service te gebruiken, accepteert u, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden van QueenMobile.

Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van QueenMobile, of als u niet over de volledige burgerlijke bekwaamheid beschikt, stop dan onmiddellijk met de toegang tot en het gebruik van QueenMobile.

2. Toegang tot QueenMobile

QueenMobile behoudt zich het recht voor om alle diensten en informatie die QueenMobile levert op elk moment, naar eigen goeddunken van QueenMobile, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten en informatie van QueenMobile, kan het zijn dat u bepaalde registratie-informatie moet verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap/inschrijving op de nieuwsbrief.

U garandeert dat alle informatie die u aan QueenMobile verstrekt juist, volledig en actueel is. U stemt ermee in dat alle informatie die u aan QueenMobile verstrekt via de QueenMobile-website wordt beheerst door het privacybeleid van QueenMobile.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie selecteert, of krijgt, als onderdeel van de beveiligingsprocedures van QueenMobile, bent u verplicht deze informatie vertrouwelijk te houden en niet aan enige andere persoon of entiteit bekend te maken.

U erkent ook dat uw account exclusief voor u is en stemt ermee in om geen accountinformatie aan een andere persoon te verstrekken om toegang te krijgen tot de diensten en informatie van QueenMobile. U stemt ermee in om QueenMobile onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam of wachtwoord.

QueenMobile behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door u gekozen of verstrekt door QueenMobile, op elk moment naar eigen goeddunken van QueenMobile uit te schakelen zonder kennisgeving van redenen om dat uit te schakelen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiksvoorwaarden geven u toestemming om de diensten van QueenMobile te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

U mag inhoud of materialen die beschikbaar zijn op de QueenMobile-website niet kopiëren, distribueren, wijzigen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of anderszins verzenden, behalve voor zover dit automatisch wordt gedaan door de computer/webbrowser die u gebruikt, die nodig is voor toegang tot en gebruik van de diensten en informatie van QueenMobile.

4. Merk:

U mag het handelsmerk QueenMobile niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QueenMobile. De handelsmerken van derden, logo's, producten of diensten, ontwerpen of slogans die op QueenMobile verschijnen, duiden niet noodzakelijkerwijs op enige band van dergelijke derden met QueenMobile.

5. Verboden gedrag

U mag de diensten van QueenMobile alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de diensten van QueenMobile niet te gebruiken voor enig onwettig gedrag of doel.

6. Ledenbijdrage

QueenMobile Services kan prikborden, gepersonaliseerde of geprofileerde webpagina's, berichtfunctionaliteit en andere interactieve functies (gezamenlijk "Interactieve Services") bevatten waarmee gebruikers inhoud of materialen kunnen indienen, publiceren, verzenden naar anderen (gezamenlijk "ledenbijdragen"), op of via de QueenMobile Services.

Alle informatie die u aan de QueenMobile Services verstrekt, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Door een bijdrage te leveren aan de QueenMobile Services, verleent u QueenMobile een onherroepelijk, volledig, eeuwigdurend en gratis recht om opnieuw te publiceren, weer te geven, te distribueren of te wijzigen.

U garandeert dat u alle rechten bezit of beheert op de informatie die wordt bijgedragen aan QueenMobile. U garandeert de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid van dergelijke informatie. QueenMobile is niet verantwoordelijk jegens derden, voor de inhoud of juistheid van gebruikersbijdragen.

7. Toezicht en handhaving

QueenMobile behoudt zich het recht voor: bijdragen van leden te verwijderen of te weigeren, zoals beoordeeld door QueenMobile; wijzigingen aan te brengen die QueenMobile nodig acht in de ledenbijdragen; op verzoek van de bevoegde autoriteiten uw identiteit of andere informatie over u bekendmaken; uw toegang tot de gehele of een deel van de QueenMobile Dienst beëindigen of opschorten om welke reden dan ook.

QueenMobile voert geen beoordeling uit van materiaal voordat het op de QueenMobile Services is geplaatst, en kan niet garanderen dat dergelijke informatie direct wordt verwijderd nadat het is geplaatst.

8. Inhoudsnormen

De norm is van toepassing op alle gebruikersbijdragen. Gebruikersbijdragen moeten voldoen aan wettelijke vereisten.

Dienovereenkomstig is QueenMobile niet verantwoordelijk jegens enige derde partij voor het nalaten van QueenMobile om informatie die door leden is verstrekt over de diensten van QueenMobile onmiddellijk te verwijderen.

9. Inbreuk op het auteursrecht

QueenMobile neemt auteursrechtelijke kwesties serieus en zal in overeenstemming met de wet reageren op meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Als u van mening bent dat informatie op QueenMobile uw auteursrecht schendt, kunt u verzoeken om verwijdering van de QueenMobile-services door een kennisgeving per e-mail naar QueenMobile te sturen. [e-mail beveiligd] of andere geschikte contactformulieren op 0906849968

10. Op basis van de verstrekte informatie

De informatie die op of via de QueenMobile Dienst beschikbaar is, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. QueenMobile kan deze informatie van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Alle informatie die beschikbaar is op de QueenMobile-website kan op elk moment worden gewijzigd en QueenMobile is niet verplicht om dergelijke informatie bij te werken.

De informatie op QueenMobile is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, effectiviteit, het gebruik of de resultaten van het gebruik van de op QueenMobile gepubliceerde informatie; en u bent als enige verantwoordelijk voor elke actie die is gebaseerd op het gebruik van informatie die op QueenMobile is gepubliceerd.

11. Vrijwaring van garanties

U begrijpt dat QueenMobile niet kan en niet kan garanderen dat bestanden die kunnen worden gedownload van internet of websites vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van adequate tests om te voldoen aan specifieke vereisten om u te beschermen tegen virussen en destructieve programma's.

12. Afwijzing van aansprakelijkheid

QueenMobile is in geen geval aansprakelijk jegens u of enige andere persoon/derde partij voor enige, gevolgschade of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of diensten van QueenMobile.

645